Verantwoordelijke Persoon

Bij het op de markt brengen van een cosmetisch product bent u wettelijk verplicht om een Verantwoordelijke Persoon (VP) aan te stellen. Hierin kan CosTec u doelmatig begeleiden. Onze dienstverlening is ook van toepassing op EU-import en voor buiten de EU gevestigde producenten. U kunt CosTec desgewenst machtigen om als uw VP op te treden.

CPNP-productnotificatie

Het is wettelijk een vereiste om van elk cosmetisch product een digitale productnotificatie te doen. Deze CPNP-notificatie kan CosTec namens u verrichten, of u hierin de juiste begeleiding geven. Desgewenst in combinatie met het aanmaken van uw ECAS/SAAS account.

Productinformatiedossier en Productveiligheidsbeoordeling

Dit vormt de kern van een goed en veilig cosmetisch product en het dient al voor het op de markt brengen van het product compleet te zijn.

CosTec kan het dossier voor u samenstellen, of het nalopen op volledigheid en zo nodig completeren. Omdat wij als veiligheidsbeoordelaar nVWA-erkend zijn, kunt u er ook voor kiezen om CosTec enkel de Productveiligheidsbeoordeling te laten opstellen en te autoriseren.

Claimonderbouwing

Met het publiceren van de (EU) 655/2013 “Claimcriteria” is het een vereiste geworden dat uw cosmetisch product eerlijke productclaims bezit. CosTec zorgt voor de juiste claimonderbouwing en verricht de noodzakelijke testen op uw product.

GMP/Goede productiepraktijken cosmeticaproductieeurovlag

Wij voeren GMP-inspecties uit en adviseren u graag hoe op praktische wijze aan deze bepalingen te voldoen.